Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 42 for, 45 mot, 82 ikke til stede
24. november 2020 15:05
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (24)
Høyre Høyre (21)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (3)
Venstre Venstre (5)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

26 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 24 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 3 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

9 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

5 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 3 mot, 5 ikke til stede Vis representanterStortingssaker


Forslag

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med ytterligere virkemidler for å bekjempe ulovlig innførsel av fremmede arter.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med ytterligere virkemidler for å bekjempe ulovlig innførsel av fremmede arter.

Stortinget ber regjeringen bevilge midler og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler for å øke håndhevingen av forsøplingsforbudet i kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget ber regjeringen bevilge midler og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler for å øke håndhevingen av forsøplingsforbudet i kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget ber regjeringen stille krav om retur av elektriske og elektroniske produkter og styrke returordningen.

Stortinget ber regjeringen stille krav om retur av elektriske og elektroniske produkter og styrke returordningen.

Stortinget ber regjeringen sørge for at all innsamling av elektrisk og elektronisk avfall rapporteres.

Stortinget ber regjeringen sørge for at all innsamling av elektrisk og elektronisk avfall rapporteres.

Stortinget ber regjeringen kartlegge elektroniske og elektriske ressurser i omløp.

Stortinget ber regjeringen kartlegge elektroniske og elektriske ressurser i omløp.

Stortinget ber regjeringen sørge for at farlig avfall i all hovedsak behandles i Norge.

Stortinget ber regjeringen sørge for at farlig avfall i all hovedsak behandles i Norge.

Stortinget ber regjeringen styrke håndhevingen av lovverket i forbindelse med netthandel.

Stortinget ber regjeringen styrke håndhevingen av lovverket i forbindelse med netthandel.

Stortinget ber regjeringen i forkant av en eventuell tilslutning til FLEGT om å gjennomføre en vurdering av FLEGT-systemets effektivitet for å bekjempe ulovlig hogst og handel med ulovlig hogd tømmer og dets evne til å forhindre at FLEGT-lisenser brukes til hvitvasking av tømmer.

Stortinget ber regjeringen i forkant av en eventuell tilslutning til FLEGT om å gjennomføre en vurdering av FLEGT-systemets effektivitet for å bekjempe ulovlig hogst og handel med ulovlig hogd tømmer og dets evne til å forhindre at FLEGT-lisenser brukes til hvitvasking av tømmer.

Stortinget ber regjeringen prioritere arbeid med miljøkriminalitet høyere i bistandsarbeidet.

Stortinget ber regjeringen prioritere arbeid med miljøkriminalitet høyere i bistandsarbeidet.