Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 40 for, 45 mot, 84 ikke til stede
19. juni 2020 19:20
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (26)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (24)
Høyre Høyre (21)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (3)
Venstre Venstre (5)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

26 for, 0 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 24 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 3 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

8 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 7 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 3 mot, 5 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen sørge for at det for søknadsmåneden mai gjøres endringer i kompensasjonsordningen som ivaretar de små virksomhetene på en bedre måte.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det for søknadsmåneden mai gjøres endringer i kompensasjonsordningen som ivaretar de små virksomhetene på en bedre måte.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

Stortinget ber regjeringen utvide definisjonen av faste kostnader for å sikre at flere bedrifter kommer inn under kompensasjonsordningen og med det kan unngå nedleggelse av arbeidsplasser.

Stortinget ber regjeringen utvide definisjonen av faste kostnader for å sikre at flere bedrifter kommer inn under kompensasjonsordningen og med det kan unngå nedleggelse av arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

Stortinget ber regjeringen innføre en generell og bransjeuavhengig modell for dekning av myndighetsbestemte vedlikeholdskostnader basert på dagens avgrensninger av kompensasjonsordningen, og som både omfatter vedlikeholdstjenester som kjøpes/leies inn, og dokumenterte nødvendige lønnskostnader for virksomheter som utfører vedlikeholdet i egen regi.

Stortinget ber regjeringen innføre en generell og bransjeuavhengig modell for dekning av myndighetsbestemte vedlikeholdskostnader basert på dagens avgrensninger av kompensasjonsordningen, og som både omfatter vedlikeholdstjenester som kjøpes/leies inn, og dokumenterte nødvendige lønnskostnader for virksomheter som utfører vedlikeholdet i egen regi.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

Stortinget ber regjeringen vurdere særskilte tiltak for å nå frem til nystartede bedrifter som faller utenfor dagens kompensasjonsordning.

Stortinget ber regjeringen vurdere særskilte tiltak for å nå frem til nystartede bedrifter som faller utenfor dagens kompensasjonsordning.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt