Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 1 for, 0 mot, 0 ikke til stede
31. mars 2020 20:23
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner 2410 Statens lånekasse for utdanning 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med ... 3 600 000 000 fra kr 3 552 532 000 til kr 7 152 532 000»

Une Bastholm og Miljøpartiet De Grønne

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, reduseres med ... 440 000 000 fra kr 324 010 000 000 til kr 323 570 000 000

Une Bastholm og Miljøpartiet De Grønne