Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 58 for, 95 mot, 16 ikke til stede
7. januar 2020 13:02
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (43)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (5)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (6)
Høyre Høyre (45)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (2)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (18)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (7)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 43 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

20 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 45 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

18 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

10 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

7 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument 12:40 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) – alternativ 2 – bifalles.

Dokument 12:40 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) – alternativ 2 – bifalles.

Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti