Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 43 for, 108 mot, 18 ikke til stede
7. januar 2020 12:52
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (43)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (5)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (6)
Høyre Høyre (45)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (2)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (17)
Senterpartiet Senterpartiet (2)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (9)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (7)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

43 for, 1 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 20 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 45 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 17 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 9 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 7 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument 12:12 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) – bifalles.

Dokument 12:12 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) – bifalles.

Arbeiderpartiet