Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
24. oktober 2019 12:22
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges.

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Rigmor Aasrud.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges: Åsunn Lyngedal.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges: Tellef Inge Mørland.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa velges: Åsunn Lyngedal.