Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
17. oktober 2019 14:01
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.

Stortingssaker


Forslag

Legge «Nordisk samarbeid» ved protokollen.

Meld. St. 23 (2018–2019) – Nordisk samarbeid – vedlegges protokollen.