Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
15. oktober 2019 10:04
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer:

 • 1. Martin Kolberg

 • 2. Ruth Grung

 • 3. Jorodd Asphjell

 • 4. Stein Erik Lauvås

 • 5. Ingalill Olsen

 • 6. Nina Sandberg

 • 7. Michael Tetzschner

 • 8. Bente Stein Mathisen

 • 9. Norunn Tveiten Benestad

 • 10. Marianne Synnes Emblemsvåg

 • 11. Nils Aage Jegstad

 • 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 • 13. Helge André Njåstad

 • 14. Solveig Horne

 • 15. Erlend Wiborg

 • 16. Heidi Greni

 • 17. Willfred Nordlund

 • 18. Freddy André Øvstegård

 • 19. Ketil Kjenseth

 • 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

 • 1. Øystein Langholm Hansen

 • 2. Tuva Moflag

 • 3. Masud Gharahkhani

 • 4. Jette F. Christensen

 • 5. Tellef Inge Mørland

 • 6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

 • 7. Trond Helleland

 • 8. Svein Harberg

 • 9. Marianne Haukland

 • 10. Liv Kari Eskeland

 • 11. Vetle Wang Soleim

 • 12. Olemic Thommesen

For nr. 13–15:

 • 13. Himanshu Gulati

 • 14. Gisle Meininger Saudland

 • 15. Tor André Johnsen

For nr. 16–17:

 • 16. Ole André Myhrvold

 • 17. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Grunde Almeland

For nr. 20:

Tore Storehaug