Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 0 for, 0 mot, 0 ikke til stede
15. oktober 2019 10:03
Denne saken ble avgjort uten at avstemningsknappene ble brukt. Vi har derfor ikke oversikt over hva den enkelte representant har stemt.


Forslag

Som nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen velges for den inneværende valgperioden frem til 31. juli 2021: Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar.

Som nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen velges for den inneværende valgperioden frem til 31. juli 2021: Ingebrigt S. Sørfonn, Fitjar.