Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 60 for, 109 mot, 0 ikke til stede
14. juni 2019 00:17
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (47)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (2)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (26)
Høyre Høyre (45)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (19)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (8)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

47 for, 2 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 26 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 45 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 19 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en fullstendig kartlegging av drikkevannskvaliteten i Norge for å få oversikt over hvor mange som blir syke av drikkevannet og hvor mange som risikerer å bli syke dersom utskiftingstakten av ledningsnettet ikke øker.

Stortinget ber regjeringen gjennomføre en fullstendig kartlegging av drikkevannskvaliteten i Norge for å få oversikt over hvor mange som blir syke av drikkevannet og hvor mange som risikerer å bli syke dersom utskiftingstakten av ledningsnettet ikke øker.

Audun Lysbakken og Sosialistisk Venstreparti