Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 54 for, 113 mot, 2 ikke til stede
3. juni 2019 15:30
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (49)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (25)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (16)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (19)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (7)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 49 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

25 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

28 for, 16 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 19 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 11 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 7 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument 12:17 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) – alternativ 2 – bifalles.

Dokument 12:17 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) – alternativ 2 – bifalles.

Fremskrittspartiet og Høyre