Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Vedtatt. 166 for, 0 mot, 3 ikke til stede
29. januar 2019 15:35
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (48)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Høyre Høyre (43)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (7)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (1)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (19)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (8)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

48 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

28 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

43 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

7 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

19 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

8 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Ikke bifalle grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) – samtlige alternativer.

Dokument 12:25 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) – samtlige alternativer – bifalles ikke.