Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 88 for, 8 mot, 73 ikke til stede
18. desember 2018 23:28
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (28)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (23)
Høyre Høyre (22)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

28 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

15 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

23 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 7 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan.

Fullmakter til å forplikte staten for investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Samferdselsdepartementet i 2018 kan:

1.

starte opp dette investeringsprosjektet:

innanfor ei kostnadsramme på:

E10/rv. 85 Myrland-, Sløverfjord-, Rørvikskaret-, Nappstraumen-, Seljeli- og Sigerfjordtunnelane

763 mill. kroner

2.

gjennomføre investeringsprosjekta:

innanfor ei ny kostnadsramme på:

E6 Nordbytunnelen, fase 2

581 mill. kroner

E16 Gudvanga- og Flenjatunnelane

750 mill. kroner

E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelane

685 mill. kroner

Rv. 13 Deildo

590 mill. kroner

3.

gjennomføre desse tidlegare godkjende

investeringsprosjekta:

innanfor ei endra kostnadsramme på:

Rv. 110 Ørebekk–Simo

900 mill. kroner

E39 Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord

825 mill. kroner

E69 Skarvbergtunnelen

918 mill. kroner

Fullmaktene over om å forplikte staten i investeringsprosjekt gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for prosjektet. Samferdselsdepartementet blir gitt fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.