Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 169 for, 0 mot, 0 ikke til stede
5. desember 2018 16:16
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (49)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (27)
Høyre Høyre (45)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (19)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (8)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

49 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

27 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

45 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

8 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

19 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

8 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring» ved protokollen.

Dokument 3:11 (2017–2018) – Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring – vedlegges protokollen.