Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 51 for, 48 mot, 70 ikke til stede
3. desember 2018 21:36
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

15 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 306 899 000

2

Familie og forbruker

47 602 292 000

3

Kultur mv.

15 644 548 000

4

Utenriks

40 492 026 000

5

Justis

35 759 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 629 807 000

7

Arbeid og sosial

452 120 308 000

8

Forsvar

52 842 195 000

9

Næring

6 448 215 000

10

Fiskeri

1 028 424 000

11

Landbruk

18 632 098 000

12

Olje og energi

-102 530 537 000

13

Miljø

5 991 727 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

208 540 768 000

16

Utdanning og forskning

77 267 508 000

17

Transport og kommunikasjon

69 803 922 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

181 808 746 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 966 600 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 502 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 195 400 353 000

22

Utbytte mv.

-40 485 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000