Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Ikke vedtatt. 11 for, 89 mot, 69 ikke til stede
3. desember 2018 21:33
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 27 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

9 855 299 000

2

Familie og forbruker

46 338 892 000

3

Kultur mv.

15 726 648 000

4

Utenriks

39 174 326 000

5

Justis

36 232 167 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 207 807 000

7

Arbeid og sosial

452 164 478 000

8

Forsvar

54 047 695 000

9

Næring

6 818 215 000

10

Fiskeri

1 038 424 000

11

Landbruk

18 780 598 000

12

Olje og energi

-102 338 137 000

13

Miljø

5 183 667 000

14

Kontroll og konstitusjon

643 600 000

15

Helse

207 826 969 000

16

Utdanning og forskning

76 940 103 000

17

Transport og kommunikasjon

70 489 672 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

186 475 946 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 278 744 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 551 187 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 198 699 353 000

22

Utbytte mv.

-40 064 552 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-53 327 605 000

Senterpartiet