Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 19 for, 81 mot, 69 ikke til stede
3. desember 2018 21:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 27 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om endring i lov som er nødvendig for å sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, samt, i forbindelse med revidert budsjett for 2019, fremme forslag om å dekke disse kostnadene gjennom fordeling til alle kommuner over kommuneopplegget.

Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om endring i lov som er nødvendig for å sørge for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, samt, i forbindelse med revidert budsjett for 2019, fremme forslag om å dekke disse kostnadene gjennom fordeling til alle kommuner over kommuneopplegget.

Kari Elisabeth Kaski og Sosialistisk Venstreparti