Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 94 mot, 69 ikke til stede
3. desember 2018 21:32
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 27 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 264 099 000

2

Familie og forbruker

47 492 892 000

3

Kultur mv.

16 214 098 000

4

Utenriks

40 697 326 000

5

Justis

36 013 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

20 842 772 000

7

Arbeid og sosial

452 827 008 000

8

Forsvar

52 932 195 000

9

Næring

7 320 115 000

10

Fiskeri

1 061 224 000

11

Landbruk

18 674 698 000

12

Olje og energi

-102 657 537 000

13

Miljø

8 683 427 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 426 628 000

16

Utdanning og forskning

77 461 993 000

17

Transport og kommunikasjon

69 917 522 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

187 921 646 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 650 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 532 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 215 271 353 000

22

Utbytte mv.

-39 910 752 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-58 204 245 000

Sosialistisk Venstreparti