Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 1 for, 99 mot, 69 ikke til stede
3. desember 2018 21:31
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (15)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 15 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 27 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 11 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 6 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

10 461 899 000

2

Familie og forbruker

47 990 092 000

3

Kultur mv.

16 190 748 000

4

Utenriks

42 656 585 000

5

Justis

36 372 967 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

23 215 269 000

7

Arbeid og sosial

450 536 508 000

8

Forsvar

52 662 195 000

9

Næring

9 049 615 000

10

Fiskeri

1 670 924 000

11

Landbruk

19 835 198 000

12

Olje og energi

-104 914 537 000

13

Miljø

15 459 336 000

14

Kontroll og konstitusjon

701 700 000

15

Helse

210 676 478 000

16

Utdanning og forskning

79 149 474 000

17

Transport og kommunikasjon

69 353 322 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

184 105 586 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

6 395 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

36 507 087 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 238 685 833 000

22

Utbytte mv.

-40 923 252 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-71 533 639 000

Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd.

Stortinget ber regjeringen foreslå å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd. kroner. Det forutsettes at byggelånsgarantiene kun skal nyttes til bygging av skip med null- eller lavutslippsteknologi.

Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir en anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.

Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir en anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner.

Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.

Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for oppstartsselskaper til 650 000 kroner per år.

Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler.

Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler.

Miljøpartiet De Grønne