Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 19 for, 81 mot, 69 ikke til stede
15. juni 2018 16:00
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 17 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 26 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 4 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel § 2 slik at mennesker med utviklingshemminger og utviklingsforstyrrelser med utagerende atferd som på grunn av deres diagnose ikke kan benytte ordinær transport kvalifiseres til tilskudd til gruppe 2 bil.

Stortinget ber regjeringen endre Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel § 2 slik at mennesker med utviklingshemminger og utviklingsforstyrrelser med utagerende atferd som på grunn av deres diagnose ikke kan benytte ordinær transport kvalifiseres til tilskudd til gruppe 2 bil.

Kari Elisabeth Kaski og Sosialistisk Venstreparti