Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 86 for, 16 mot, 67 ikke til stede
14. juni 2018 21:34
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 16 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget oppnevner en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner i henhold til det mandat som fremgår av innstillingen.

Stortinget oppnevner en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner i henhold til det mandat som fremgår av innstillingen.

Som medlemmer av kommisjonen oppnevnes følgende

Som medlemmer av kommisjonen oppnevnes følgende:

 • Generalsekretær Dagfinn Høybråten, for tiden København, leder

 • Professor Ivar Bjørklund, Tromsø

 • Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid

 • Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø

 • Professor Pia Lane, Oslo

 • Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy

 • Museumsleder Marit Myrvoll, Evenes

 • Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø

 • Professor Anne Julie Semb, Oslo

 • Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino

 • Professor emeritus Aslak Syse, Oslo

 • Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø