Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 16 for, 81 mot, 72 ikke til stede
15. mai 2018 21:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (14)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (13)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 29 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 14 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 28 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 9 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 5 mot, 6 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 4 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen ikke å tillate ikke-medisinsk begrunnet lagring av ubefruktede egg.

Stortinget ber regjeringen ikke å tillate ikke-medisinsk begrunnet lagring av ubefruktede egg.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen opprettholde ordningen med PGD-nemnd.

Stortinget ber regjeringen opprettholde ordningen med PGD-nemnd.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen ikke legge til rette for at mitokondriedonasjon tillates i Norge.

Stortinget ber regjeringen ikke legge til rette for at mitokondriedonasjon tillates i Norge.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen opprettholde kravet om godkjenning av behandlingsformer for genterapi.

Stortinget ber regjeringen opprettholde kravet om godkjenning av behandlingsformer for genterapi.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet