Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 33 for, 134 mot, 2 ikke til stede
8. mai 2018 14:35
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (48)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (27)
Høyre Høyre (43)
Høyre Høyre (2)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (8)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (19)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (11)
Venstre Venstre (8)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 48 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 27 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 43 mot, 2 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

19 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

11 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 8 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument 12:45 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) – alternativ 2 – bifalles.

Dokument 12:45 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) – alternativ 2 – bifalles.

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti