Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 102 for, 0 mot, 67 ikke til stede
18. desember 2017 18:49
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (29)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (27)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

29 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

27 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet 2017 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 89 037 000 til kr 97 037 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 2 155 000 000 til kr 2 195 000 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

100 000

fra kr 98 000 til kr 198 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres, nedsettes med

8 300 000

fra kr 10 200 000 til kr 1 900 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 270 311 000 til kr 271 011 000

27

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

1 400 000

fra kr 2 000 000 til kr 3 400 000

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning, kan overføres, nedsettes med

6 500 000

fra kr 8 000 000 til kr 1 500 000

73

Merkur-programmet, kan overføres, forhøyes med

4 000 000

fra kr 37 300 000 til kr 41 300 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553, post 63 og 65, forhøyes med

5 000 000

fra kr 133 000 000 til kr 138 000 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 800 000

fra kr 1 302 600 000 til kr 1 333 400 000

61

Engangskostnader ved fylkessammenslåing, overslagsbevilgning, forhøyes med

30 000 000

fra kr 165 000 000 til kr 195 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, nedsettes med

151 000 000

fra kr 9 190 000 000 til kr 9 039 000 000

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

7 405 000

fra kr 105 742 000 til kr 98 337 000

(NY)

60

Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

7 000 000

70

Informasjonstiltak, forhøyes med

405 000

fra kr 5 200 000 til kr 5 605 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 11 214 000 til kr 9 214 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

130 000 000

fra kr 2 854 500 000 til kr 2 724 500 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45, nedsettes med

5 513 000

fra kr 873 546 000 til kr 868 033 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45, nedsettes med

5 253 000

fra kr 366 860 000 til kr 361 607 000

2412

Husbanken

72

Rentestøtte, forhøyes med

400 000

fra kr 6 000 000 til kr 6 400 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

500 000 000

fra kr 16 159 000 000 til kr 15 659 000 000

2445

Statsbygg

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

15 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 145 200 000 til kr 195 200 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med

130 000 000

fra kr 1 676 254 000 til kr 1 546 254 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

150 000 000

fra kr 599 498 000 til kr 749 498 000

Inntekter

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat, forhøyes med

2 100 000

fra kr 3 000 000 til kr 5 100 000

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter, nedsettes med

2 500 000

fra kr 36 000 000 til kr 33 500 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, forhøyes med

5 659 000

fra kr 418 341 000 til kr 424 000 000

2

Salg og abonnement, nedsettes med

96 360 000

fra kr 140 490 000 til kr 44 130 000

3

Samfinansiering, forhøyes med

85 594 000

fra kr 264 952 000 til kr 350 546 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 82 240 000 til kr 112 240 000

90

Avdrag, forhøyes med

800 000 000

fra kr 11 266 000 000 til kr 12 066 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, nedsettes med

13 000 000

fra kr 3 013 000 000 til kr 3 000 000 000

Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningene under kap.

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan overskride bevilgningene under kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 1 Driftsutgifter og post 27 Opplæringskontoret OK stat mot tilsvarende merinntekter under kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 2 Opplæringskontoret OK stat.

Tilføying av stikkord Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan 1. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap.

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan

  • 1. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

  • 2. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 74 Kultur- og ressurssenter for norske rom.

  • 3. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64.

  • 4. tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen i 2017 under kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64.