Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
13. desember 2017 15:23
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir sett ned med

800 000

frå kr 26 427 000 til kr 25 627 000

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar mv., blir auka med

800 000

frå kr 2 000 000 til kr 2 800 000

1810

Oljedirektoratet

23

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med

6 000 000

frå kr 117 000 000 til kr 111 000 000

1811

Statoil ASA

96

Aksjar, blir auka med

1 034 000 000

frå kr 6 407 000 000 til kr 7 441 000 000

1820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

22

Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 45, 60 og 72, blir auka med

25 000 000

frå kr 292 892 000 til kr 317 892 000

23

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, kan overførast, blir sett ned med

10 000 000

frå kr 90 000 000 til kr 80 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet, blir auka med

35 000 000

frå kr 2 586 000 000 til kr 2 621 000 000

1830

Forsking og næringsutvikling

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overførast, blir sett ned med

3 300 000

frå kr 17 300 000 til kr 14 000 000

1840

CO2-handtering

71

Tilskot til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad, blir sett ned med

93 000 000

frå kr 617 000 000 til kr 524 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

0

1 Driftsinntekter

-115 000 000

2 Driftsutgifter

110 300 000

3 Avskrivingar

4 500 000

4 Renter av statens kapital

200 000

6 Reguleringsfond

-13 000 000

-13 000 000

Inntekter

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med

6 000 000

frå kr 116 625 000 til kr 110 625 000

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjar, blir auka med

1 034 000 000

frå kr 6 407 000 000 til kr 7 441 000 000

4820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter, blir sett ned med

10 000 000

frå kr 89 733 000 til kr 79 733 000

40

Flaum- og skredførebygging, blir auka med

11 000 000

frå kr 19 000 000 til kr 30 000 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkasting, blir auka med

5 000 000

frå kr 1 861 000 000 til kr 1 866 000 000

4840

CO2-handtering

80

Renter, TCM DA, blir sett ned med

3 400 000

frå kr 4 000 000 til kr 600 000

86

Avdrag, TCM DA, blir sett ned med

26 400 000

frå kr 330 000 000 til kr 303 600 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat, blir auka med

2 600 000 000

frå kr 84 300 000 000 til kr 86 900 000 000

1 Driftsinntekter

141 700 000 000

2 Driftsutgifter

-26 300 000 000

3 Leite- og feltutviklingsutgifter

-1 300 000 000

4 Avskrivingar

-23 500 000 000

5 Renter av statens kapital

-3 700 000 000

86 900 000 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

72

Påslag på nettariffen til Energifondet, blir auka med

30 000 000

frå kr 630 000 000 til kr 660 000 000

5685

Aksjar i Statoil ASA

85

Utbytte, blir sett ned med

696 000 000

frå kr 9 068 000 000 til kr 8 372 000 000