Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
13. desember 2017 15:08
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (26)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (5)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (3)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Rødt Rødt (1)
Senterpartiet Senterpartiet (11)
Senterpartiet Senterpartiet (8)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (3)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

26 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Rødt Rødt

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

11 for, 0 mot, 8 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Til medlemmer og varamedlemmer av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret velges for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2021: Medlemmer.

Til medlemmer og varamedlemmer av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret velges for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2021:

Medlemmer:

 • 1. Roald Linaker, ombudsmann, Bardu

 • 2. Signe Øye, Hobøl

 • 3. Øyvind Halleraker, nestleder, Bømlo

 • 4. Kari Lise Holmberg, Skien

 • 5. Jan Arild Ellingsen, Saltdal

 • 6. Janne Sjelmo Nordås, Hattfjelldal

 • 7. Cecilie Gjennestad, Porsanger

Varamedlemmer:

 • 1. Kåre Simensen, Alta

 • 2. Irene Johansen, Moss

 • 3. Sylvi Graham, Oppegård

 • 4. Ole-Henrik Hjartøy, Bodø

 • 5. Lene Langemyr, Grimstad

 • 6. Mikal Kvamsdal, Oslo

 • 7. Ingelin Noresjø, Fauske