Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 4 for, 96 mot, 69 ikke til stede
21. juni 2017 17:39
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (28)
Høyre Høyre (20)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Uavhengig representant Uavhengig representant (1)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 33 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 17 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 28 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Uavhengig representant Uavhengig representant

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen videreføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg, samt sikre at retningslinjene for å søke om tippemidler gir kommunene tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å bygge og vedlikeholde svømmeanlegg, slik at alle elever når ferdighetsmålene som er satt for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen.

Stortinget ber regjeringen videreføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg, samt sikre at retningslinjene for å søke om tippemidler gir kommunene tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å bygge og vedlikeholde svømmeanlegg, slik at alle elever når ferdighetsmålene som er satt for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen.

Snorre Serigstad Valen og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen for året 2017 øke antallet kvoteflyktninger gjennom FNs kvotemekanisme med 1 500 og øke antallet gjennom den europeiske relokaliseringsmekanismen med 500. .

Stortinget ber regjeringen for året 2017 øke antallet kvoteflyktninger gjennom FNs kvotemekanisme med 1 500 og øke antallet gjennom den europeiske relokaliseringsmekanismen med 500.

Karin Andersen og Sosialistisk Venstreparti