Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 62 for, 107 mot, 0 ikke til stede
8. juni 2017 20:00
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (54)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (29)
Høyre Høyre (48)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

54 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 29 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 48 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 9 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen lage en plan og legge fram forslag til sikring av nødvendig kompetanse og kapasitet i kommunene på miljø, natur, biologisk mangfold og friluftsliv.

Stortinget ber regjeringen lage en plan og legge fram forslag til sikring av nødvendig kompetanse og kapasitet i kommunene på miljø, natur, biologisk mangfold og friluftsliv.

Sosialistisk Venstreparti