Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 103 for, 0 mot, 66 ikke til stede
19. desember 2016 21:05
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, vert auka med

139 000 000

frå kr 1 551 475 000 til kr 1 690 475 000

150

Utviklingshjelp til Afrika

78

Regionløyving for Afrika, kan overførast, vert auka med

50 000 000

frå kr 2 094 640 000 til kr 2144 640 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, vert auka med .

14 000 000

frå kr 139 000 000 til kr 153 000 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naudhjelp og humanitær hjelp, kan overførast, vert auka med

486 000 000

frå kr 4 389 042 000 til kr 4 875 042 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overførast, vert auka med

2 000 000

frå kr 390 900 000 til kr 392 900 000

165

Forsking, kompetanseheving og evaluering

01

Driftsutgifter, vert redusert med

9 953 000

frå kr 120 537 000 til kr 110 584 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjende som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

652 047 000

frå kr 7 371 607 000 til kr 6 719 560 000

170

FN-organisasjonar m.m.

76

FN og globale utfordringar, kan overførast, vert auka med

15 000 000

frå kr 223 300 000 til kr 238 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overførast, vert auka med

20 000 000

frå kr 120 000 000 til kr 140 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjonar m.m., kan overførast, vert auka med

24 000 000

frå kr 212 300 000 til kr 236 300 000

171

Multilaterale finansinstitusjonar

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbankar og finansinstitusjonar, kan overførast, vert auka med

51 000 000

frå kr 110 500 000 til kr 161 500 000