Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 90 for, 9 mot, 70 ikke til stede
19. desember 2016 21:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (13)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Senterpartiet Senterpartiet (5)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 5 mot, 5 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

772 976 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

121 860 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

15 610 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

60 825 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

28 127 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

297 491 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 641 748 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 45

277 515 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 47

1 579 700 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

162 479 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

5 306 251 000

70

Renter låneordning

4 517 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

258 716 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

825 403 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

21 129 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 460 228 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 236 223 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 774 506 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 378 353 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 714 268 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 797 022 000

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45

1 502 392 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

55 714 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45

4 907 916 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

71 500 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44

90 000 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761 post 45

194 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 282 849 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 309 680 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 094 428 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

925 343 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

823 497 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

252 602 000

72

Overføringer til andre

2 636 000

Totale utgifter

51 248 190 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

24 655 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 321 834 000

47

Salg av eiendom

269 425 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

107 247 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

11 392 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

24 622 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

63 993 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

54 761 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

109 250 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

5 598 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

82 943 000

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1

Driftsinntekter

29 750 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

71 536 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 106 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

838 289 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

25 117 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

8 223 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 050 241 000