Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 15 for, 88 mot, 66 ikke til stede
19. desember 2016 20:57
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget ber regjeringen stoppe prosessen med å på papiret overføre de ansatte ved Rettsmedisinsk avdeling fra Folkehelseinstituttet til OUS, samt spare de titalls millionene dette vil føre til i unødvendige byråkratikostnader.

Stortinget ber regjeringen stoppe prosessen med å på papiret overføre de ansatte ved Rettsmedisinsk avdeling fra Folkehelseinstituttet til OUS, samt spare de titalls millionene dette vil føre til i unødvendige byråkratikostnader. Dersom regjeringen vil at en slik endring skal gjennomføres, må den kostnadsberegnes og utredes i samarbeid med angjeldende fagmiljø.

Karin Andersen og Sosialistisk Venstreparti