Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 100 for, 0 mot, 69 ikke til stede
14. desember 2016 16:40
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (4)
Venstre Venstre (5)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

4 for, 0 mot, 5 ikke til stede Vis representanter
Forslag

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 136 847 000 til kr 140 347 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

890 000

fra kr 1 804 000 til kr 2 694 000

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

71

Kulturnæringsprosjekter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 7 270 000 til kr 2 270 000

315

Frivillighetsformål

71

Tilskudd til frivilligsentraler, forhøyes med

216 000

fra kr 127 766 000 til kr 127 982 000

79

Til disposisjon, nedsettes med

1 106 000

fra kr 3 201 000 til kr 2 095 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 143 102 000 til kr 144 102 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

9 000 000

fra kr 18 140 000 til kr 9 140 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, forhøyes med

6 900 000

fra kr 50 532 000 til kr 57 432 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

3 000 000

fra kr 8 587 000 til kr 5 587 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 174 332 000 til kr 171 332 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 73 713 000 til kr 76 213 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 531 137 000 til kr 535 637 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 157 826 000 til kr 157 326 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 530 000

fra kr 11 210 000 til kr 8 680 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

3 250 000

fra kr 24 980 000 til kr 28 230 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 7 018 000 til kr 12 018 000

Inntekter

3320

Allmenne kulturformål

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

5 380 000

fra kr 8 000 000 til kr 2 620 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 31 374 000 til kr 28 374 000

3324

Scenekunstformål

2

Billett- og salgsinntekter m.m., forhøyes med

2 500 000

fra kr 23 491 000 til kr 25 991 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 9 995 000 til kr 14 495 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

7

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

5 000 000

fra kr 8 129 000 til kr 13 129 000

Tilføyelse av stikkord Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap.

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 315 Frivillighetsformål, post 87 Tilskudd til X Games.