Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 34 for, 69 mot, 66 ikke til stede
5. desember 2016 23:05
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

34 for, 0 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammeområde Rammesum (i 1 000 kroner) 0 Lånetransaksjoner mv.

Rammeområde

Rammesum (i 1 000 kroner)

0

Lånetransaksjoner mv.

39 406 300

1

Statsforvaltning

9 151 065

2

Familie og forbruker

49 370 403

3

Kultur

11 460 834

4

Utenriks

35 347 171

5

Justis

32 346 054

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

24 027 766

7

Arbeid og sosial

437 336 876

8

Forsvar

46 197 949

9

Næring

5 714 742

10

Fiskeri

531 350

11

Landbruk

17 157 744

12

Olje og energi

-65 378 989

13

Miljø

10 346 268

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 519 069

15

Helse

183 218 513

16

Kirke, utdanning og forskning

74 229 338

17

Transport og kommunikasjon

65 414 581

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

176 489 797

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 580 324

20

Finansadministrasjon mv.

27 248 428

21

Skatter, avgifter og toll

-1 004 818 877

22

Utbytte mv.

-24 267 662

Marianne Marthinsen og Arbeiderpartiet