Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 97 mot, 66 ikke til stede
5. desember 2016 23:05
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 277 065 000

2

Familie og forbruker

49 214 072 000

3

Kultur

10 774 984 000

4

Utenriks

36 727 771 000

5

Justis

32 151 654 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

27 276 436 000

7

Arbeid og sosial

437 137 256 000

8

Forsvar

46 197 949 000

9

Næring

5 372 942 000

10

Fiskeri

526 350 000

11

Landbruk

17 307 744 000

12

Olje og energi

-65 847 989 000

13

Miljø

10 027 668 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 509 069 000

15

Helse

184 307 819 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 643 643 000

17

Transport og kommunikasjon

65 312 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

173 110 597 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 821 986 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 242 128 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 002 761 535 000

22

Utbytte mv.

-23 290 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

121 038 728 000

Kristelig Folkeparti