Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 97 mot, 66 ikke til stede
5. desember 2016 23:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

8 857 365 000

2

Familie og forbruker

47 451 903 000

3

Kultur

10 858 874 000

4

Utenriks

33 633 588 000

5

Justis

32 500 954 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

26 472 566 000

7

Arbeid og sosial

436 978 176 000

8

Forsvar

47 127 949 000

9

Næring

5 479 342 000

10

Fiskeri

528 350 000

11

Landbruk

17 735 844 000

12

Olje og energi

-65 451 589 000

13

Miljø

9 921 468 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 490 069 000

15

Helse

182 822 506 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 017 628 000

17

Transport og kommunikasjon

65 734 281 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

176 375 397 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

3 948 376 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 217 328 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 002 216 535 000

22

Utbytte mv.

-23 440 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

119 042 878 000

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen frita publikasjoner som dekker smale områder, fra merverdiavgift på samme måte som alminnelige dagsaviser.

Stortinget ber regjeringen frita publikasjoner som dekker smale områder, fra merverdiavgift på samme måte som alminnelige dagsaviser. Det samme skal gjelde for salg av enkeltartikler.

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen fastsette kapitaliseringsrenten for beregning av eiendomsskatt på vannkraftverk til 3 pst. med virkning for kommunenes utbetalinger i 2017. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med en ny beregningsmodell for denne renten som tar høyde for markedsrentene, for eksempel gjennom rentenivået på statskasseveksler med løpetid på tolv måneder, og et rimelig risikopåslag.

Stortinget ber regjeringen fastsette kapitaliseringsrenten for beregning av eiendomsskatt på vannkraftverk til 3 pst. med virkning for kommunenes utbetalinger i 2017. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med en ny beregningsmodell for denne renten som tar høyde for markedsrentene, for eksempel gjennom rentenivået på statskasseveksler med løpetid på tolv måneder, og et rimelig risikopåslag.

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan innblandingskravet for biodrivstoff og avansert biodrivstoff skal økes i årene fram mot 2030, hvor målet i 2030 er at transportsektoren skal være fossilfri.

Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan innblandingskravet for biodrivstoff og avansert biodrivstoff skal økes i årene fram mot 2030, hvor målet i 2030 er at transportsektoren skal være fossilfri. Det legges samtidig til rette for en raskest mulig utfasing av biodrivstoff som inneholder PFAD, og en streng praksis med hensyn til EUs bærekraftskriterier.

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen redusere landingsavgiftene på små flyplasser.

Stortinget ber regjeringen redusere landingsavgiftene på små flyplasser.

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen innføre SMB-rabatt i kapitaldekningskravene for å styrke finansieringen av SMB-bedrifter.

Stortinget ber regjeringen innføre SMB-rabatt i kapitaldekningskravene for å styrke finansieringen av SMB-bedrifter.

Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen om ikke å igangsette slukking av FM-nettet før Stortingets krav om merverdi for lytterne kan dokumenteres oppfylt.

Stortinget ber regjeringen om ikke å igangsette slukking av FM-nettet før Stortingets krav om merverdi for lytterne kan dokumenteres oppfylt.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet