Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 6 for, 97 mot, 66 ikke til stede
5. desember 2016 23:03
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (34)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (21)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 34 mot, 21 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

1 for, 2 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Rammevedtak Nr.

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

9 057 972 000

2

Familie og forbruker

48 478 972 000

3

Kultur

10 765 984 000

4

Utenriks

35 854 771 000

5

Justis

31 694 754 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

24 977 386 000

7

Arbeid og sosial

431 574 556 000

8

Forsvar

45 819 449 000

9

Næring

4 778 542 000

10

Fiskeri

546 350 000

11

Landbruk

17 090 944 000

12

Olje og energi

-65 971 789 000

13

Miljø

10 858 893 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 499 069 000

15

Helse

181 955 913 000

16

Kirke, utdanning og forskning

74 763 766 000

17

Transport og kommunikasjon

64 803 081 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

173 729 397 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

2 504 286 000

20

Finansadministrasjon mv.

27 210 428 000

21

Skatter, avgifter og toll

-995 267 035 000

22

Utbytte mv.

-23 448 962 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

114 276 727 000

Venstre