Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 104 for, 0 mot, 65 ikke til stede
18. oktober 2016 13:53
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

33 for, 0 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år.

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer

 1. Sonja Mandt

 2. Knut Storberget

 3. Ruth Grung

 4. Jorodd Asphjell

 5. Gunvor Eldegard

 6. Irene Johansen

 7. Kåre Simensen

 8. Michael Tetzschner

 9. Bente Stein Mathisen

 10. Heidi Nordby Lunde

 11. Norunn Tveiten Benestad

 12. Bengt Morten Wenstøb

 13. Sylvi Graham

 14. Sivert Bjørnstad

 15. Oskar J. Grimstad

 16. Ulf Leirstein

 17. Rigmor Andersen Eide

 18. Per Olaf Lundteigen

 19. André N. Skjelstad

 20. Torgeir Knag Fylkesnes

Varamedlemmer:

For nr. 1–7:

 1. Kjell-Idar Juvik

 2. Jette F. Christensen

 3. Stein Erik Lauvås

 4. Hege Haukeland Liadal

 5. Odd Omland

 6. Else-May Botten

 7. Martin Henriksen

For nr. 8–13:

 1. Trond Helleland

 2. Øyvind Halleraker

 3. Siri A. Meling

 4. Helge Orten

 5. Olemic Thommesen

 6. Ove Trellevik

For nr. 14–16:

 1. Ingebjørg Amanda Godskesen

 2. Laila Marie Reiertsen

 3. Øyvind Korsberg

For nr. 17: Olaug V. Bollestad

For nr. 18: Heidi Greni

For nr. 19: Ketil Kjenseth

For nr. 20: Kirsti Bergstø