Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 1 for, 101 mot, 67 ikke til stede
31. mai 2016 18:23
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 31 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Fremme forslag om å starte en gradvis omlegging av skattesystemet der skattetrykket på arbeid reduseres og skattetrykket på forbruk økes.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å starte en gradvis omlegging av skattesystemet der skattetrykket på arbeid reduseres og skattetrykket på forbruk økes.

Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne

Utrede utformingen av en provenynøytral reduksjon av arbeidsgiveravgiften med ett prosentpoeng, finansiert av en økning i den generelle merverdiavgiften og økte miljøavgifter.

Stortinget ber regjeringen utrede utformingen av en provenynøytral reduksjon av arbeidsgiveravgiften med ett prosentpoeng, finansiert av en økning i den generelle merverdiavgiften og økte miljøavgifter. Forslaget må ta hensyn til at de lavere inntektsgruppene rammes hardest av en skatt på konsum og foreslå tiltak for å kompensere for dette innenfor en provenynøytral ramme.

Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne