Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 166 for, 0 mot, 3 ikke til stede
24. mai 2016 17:53
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (55)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (29)
Høyre Høyre (47)
Høyre Høyre (1)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (9)
Senterpartiet Senterpartiet (1)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (7)
Venstre Venstre (8)
Venstre Venstre (1)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

55 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

29 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

47 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

9 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

7 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

8 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Legge «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg» ved protokollen.

Dokument 3:4 (2015–2016) – Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg – vedlegges protokollen.