Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 16 for, 88 mot, 65 ikke til stede
28. april 2016 16:40
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (10)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

1 for, 32 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 19 mot, 10 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 31 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Stortinget ber regjeringen forbedre og videreutvikle støtteregimet for fornybar energi og teknologiutvikling i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Sosialistisk Venstreparti og Venstre

Påse at CO2-avgiften på norsk sokkel i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 minst følger CO2-avgiften for fastlandet fratrukket kvotepris.

Stortinget ber regjeringen påse at CO2-avgiften på norsk sokkel i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 minst følger CO2-avgiften for fastlandet fratrukket kvotepris.

Sosialistisk Venstreparti og Venstre