Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 50 for, 113 mot, 6 ikke til stede
31. mars 2016 15:00
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (2)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (52)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (27)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (45)
Høyre Høyre (3)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (2)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

2 for, 52 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

27 for, 1 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 45 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 10 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

2 for, 4 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

9 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Dokument 12:1 (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer og Dokument 12:1B (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande.

Dokument 12:1 (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven § 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer og Dokument 12:1B (2011–2012) – Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 (2011–2012) på bokmål og nynorsk – romertall I, alternativ 2 A og romertall II, alternativ 2 – bifalles.

Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre