Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 163 for, 0 mot, 6 ikke til stede
31. mars 2016 14:59
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (54)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (1)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (28)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (1)
Høyre Høyre (45)
Høyre Høyre (3)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (10)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (10)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (6)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (1)
Venstre Venstre (9)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

54 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

28 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

45 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

10 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

6 for, 0 mot, 1 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

9 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Ikke bifalle samtlige alternativer.

Dokument 12:37 (2011–2012) om Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) – samtlige alternativer – bifalles ikke.