Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 58 for, 43 mot, 68 ikke til stede
18. desember 2015 13:51
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 33 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

595 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

417 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

320 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte

8 300 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

200 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

6 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

25 800 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF - renter og utbytte

80

Renter

4 500 000

85

Utbytte

20 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

13 308 000 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

240 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

15 382 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

88 300 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 400 000

Totale inntekter

31 121 802 000

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

204 087 000 000

Totale utgifter

204 087 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

208 994 411 000

Totale inntekter

208 994 411 000

Arbeiderpartiet