Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 99 for, 4 mot, 66 ikke til stede
10. desember 2015 16:24
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (36)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (19)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (31)
Høyre Høyre (17)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (3)
Venstre Venstre (6)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

36 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

31 for, 0 mot, 17 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 3 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

3 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter
Forslag

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

378 953 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

33 108 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 457 740 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

300 592 000

46

Komponentutskifting, kan overføres

56 279 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

1 472 025 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

188 763 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

329 345 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning

118 541 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

15 229 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

58 779 000

78

Norges tilskudd til NATOs og internasjonale driftsbudsjetter, kan overføres

267 540 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

3 842 312 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

224 962 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 009 923 000

70

Renter låneordning, kan overføres

9 408 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

19 156 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 262 935 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 890 479 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

4 759 844 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 213 630 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

1 549 955 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

1 295 007 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 408 348 000

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

56 546 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

5 081 182 000

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

71 500 000

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

87 549 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

162 482 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 948 915 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 440 635 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

1 043 933 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

865 496 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

703 768 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

264 839 000

72

Overføringer til andre

2 564 000

Totale utgifter

48 892 262 000

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

2 371 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

4 287 229 000

47

Salg av eiendom

99 863 000

4719

Fellesinntekter til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

791 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

67 066 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

9 182 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

60 682 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

65 911 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

54 305 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

183 233 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

6 012 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

76 263 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

29 085 000

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

71 536 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

1 079 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

802 216 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 296 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

9 684 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

5 837 304 000

Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  1720

  Felles ledelse og kommandoapparat

  1

  Driftsutgifter

  430 mill. kroner

  1725

  Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

  1

  Driftsutgifter

  75 mill. kroner

  1731

  Hæren

  1

  Driftsutgifter

  30 mill. kroner

  1732

  Sjøforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  910 mill. kroner

  1733

  Luftforsvaret

  1

  Driftsutgifter

  1 500 mill. kroner

  1734

  Heimevernet

  1

  Driftsutgifter

  65 mill. kroner

  1740

  Forsvarets logistikkorganisasjon

  1

  Driftsutgifter

  1 320 mill. kroner

  1760

  Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

  1

  Driftsutgifter

  100 mill. kroner

  44

  Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel

  80 mill. kroner

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  17 000 mill. kroner

  48

  Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel

  165 mill. kroner

  1761

  Nye kampfly med baseløsning

  45

  Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

  30 245 mill. kroner

  1790

  Kystvakten

  1

  Driftsutgifter

  2 080 mill. kroner

  1791

  Redningshelikoptertjenesten

  1

  Driftsutgifter

  60 mill. kroner

  1792

  Norske styrker i utlandet

  1

  Driftsutgifter

  25 mill. kroner

  1795

  Kulturelle og allmennyttige formål

  1

  Driftsutgifter

  2 mill. kroner

 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.