Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 98 for, 0 mot, 71 ikke til stede
18. juni 2015 22:54
Denne saken ble avgjort enstemmig uten at avstemningsknappene ble brukt. Oversikten er utledet fra tilstedeværelse ved andre avstemninger samme dag.
Les mer om enstemmige vedtak.
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (31)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (24)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (16)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (13)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

31 for, 0 mot, 24 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

16 for, 0 mot, 13 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

30 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

3 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Som medlemmer av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019 velges Cecilie Østensen Berglund, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Anne-Sofie Syvertsen og Knut Vollebæk.

Som medlemmer av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019 velges Cecilie Østensen Berglund, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Anne-Sofie Syvertsen og Knut Vollebæk.

Som leder av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter velges Cecilie Østensen Berglund for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019. Knut Vollebæk velges som nestleder for samme periode.

Som leder av styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter velges Cecilie Østensen Berglund for tidsrommet 1. juli 2015–30. juni 2019. Knut Vollebæk velges som nestleder for samme periode.