Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 90 for, 6 mot, 73 ikke til stede
14. oktober 2014 13:44
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (37)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (17)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (12)
Høyre Høyre (22)
Høyre Høyre (26)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (3)
Venstre Venstre (6)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

37 for, 0 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

17 for, 0 mot, 12 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

22 for, 0 mot, 26 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

3 for, 0 mot, 6 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Innføre verneplikt for kvinner

Vernepliktsloven og Heimevernsloven endres slik at verneplikt gjelder for både menn og kvinner. Dette er den praktiske oppfølgingen av avstemning om samme sak fra 14. juni 2013, der alle partiene på Stortinget unntatt KrF stemte for å innføre kjønnsnøytral verneplikt. Dette forslaget er den faktiske endringen av loven for å muliggjøre dette.

Les innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen her