Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 10 for, 91 mot, 68 ikke til stede
20. juni 2014 15:45
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

La den foreslåtte ordningen med infrastrukturtiltak for Nord-Norge også gjelde for Namdal i Nord-Trøndelag

Bakgrunnen for forslaget er at endringer i EFTAs overvåkingsorgans regler om differensiert regionalstøtte har gjort at mange sektorer som ikke lenger kan få differensiert arbeidsgiveravgift. For å kompensere for dette foreslo regjeringen en rekke tiltak, deriblant kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i perioden 2014–2018.

Forslagsstillerne fra SV og Sp foreslår derfor at denne ordningen også skal gjelde for Namdal i Nord-Trøndelag, samt andre områder i landet der berørte virksomheter, kommuner og fylker vurderer dette som formålstjenlig som kompenserende tiltak i forbindelse med den framlagte omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med revidert statsbudsjett 2014. Les komitéinnstillingen her.

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Snorre Serigstad Valen og Trygve Slagsvold Vedum