Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Vedtatt. 58 for, 43 mot, 68 ikke til stede
20. juni 2014 15:40
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (32)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (23)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 32 mot, 23 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

18 for, 0 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

29 for, 0 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

6 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

5 for, 0 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger

I forbindelse med revidert statsbudsjett 2014 ble det i Stortinget debattert hvorvidt Norge skal ta i mot flere overføringsflyktninger fra Syria. Opposisjonspartiene MDG, SV, Sp og Ap ønsket en økning av antall kvoteflyktninger fra Syria, i lys av den stor flyktningstrømmen derfra.

Regjeringspartiene med deres samarbeidspartnere KrF og Venstre foreslo i den forbindelse at retningslinjene for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt 16.06.2010, skal gjennomgås i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger fra Syria våren 2014.

Les debatten her.

Terje Breivik, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre