Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 39 for, 65 mot, 65 ikke til stede
20. juni 2014 15:37
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (35)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (20)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (29)
Høyre Høyre (19)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

35 for, 0 mot, 20 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 29 mot, 19 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

0 for, 1 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

4 for, 0 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Bruke de øremerkede midlene til etter- og videreutdanning for lærere i henhold til vedtatte planer

Stortinget ber regjeringen om at de statlige øremerkede midlene til etter- og videreutdanning for lærere brukes i henhold til vedtatte planer for etter- og videreutdanning.

Forslagsstillerne peker på at regjeringen kun legger opp til at disse midlene skal brukes til etter- og videreutdanning i matte og naturfag, selv om det finnes en vedtatt overordnet plan for etter- og videreutdanning for norsk skole. De mener derfor at de øremerkede midlene heller bør brukes i henhold til denne planen, samt de lokale skoleplanene, slik at det tilbys etter- og videreutdanning også i andre fag.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2013. Les innstillingen fra finanskomiteen her.

Arbeiderpartiet

Starte arbeidet med neste levekårsundersøkelse snarlig

Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig oppstart av arbeidet med neste levekårsundersøkelse blant studenter.

Den forrige undersøkelsen ble lagt fram høsten 2012, men forslagsstillerne mener økninng i antall studenter, press på boligmarkedet og studenters økonomiske situasjon tilsier at en ny undersøkelse bør komme snart.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2013. Les innstillingen fra finanskomiteen her.

Arbeiderpartiet

Øke utslippskvoteoppkjøpene

Stortinget ber regjeringen øke kvotekjøpene slik at Norge kan overoppfylle sine forpliktelser etter Kyoto II-avtalen med ti prosentpoeng til 40 pst. av 1990-nivå innen 2020.

Forslagsstillerne mener et økt kjøp av kvoter gjør Norge til et foregangsland i både det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet.

Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett for 2013. Les innstillingen fra finanskomiteen her.

Arbeiderpartiet