Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Ikke vedtatt. 1 for, 102 mot, 66 ikke til stede
18. juni 2014 00:41
For
Mot
Ikke til stede
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (33)
Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet (22)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (18)
Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet (11)
Høyre Høyre (30)
Høyre Høyre (18)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (6)
Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti (4)
Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne (1)
Senterpartiet Senterpartiet (6)
Senterpartiet Senterpartiet (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (4)
Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti (3)
Venstre Venstre (5)
Venstre Venstre (4)

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet

0 for, 33 mot, 22 ikke til stede Vis representanter


Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet

0 for, 18 mot, 11 ikke til stede Vis representanter


Høyre Høyre

0 for, 30 mot, 18 ikke til stede Vis representanter


Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne

1 for, 0 mot, 0 ikke til stede Vis representanter


Senterpartiet Senterpartiet

0 for, 6 mot, 4 ikke til stede Vis representanter


Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti

0 for, 4 mot, 3 ikke til stede Vis representanter


Venstre Venstre

0 for, 5 mot, 4 ikke til stede Vis representanter
Forslag

Stortinget viderefører pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger.

Stortinget viderefører pris- og tilskuddsnivået fra jordbruksoppgjøret 2013 med de endringene som følger. Regjeringen bes om å tilpasse andre påkrevde endringer i jordbruksoppgjøret innenfor totalrammen på 15 266 mill. kr. Endringer ift budsjett 2014 Opprettholde prisøkninger i regjeringens tilbud 340 mill. kr Øke prisen på korn med 0,25 øre 270 mill. kr Endringer i pris 610 mill. kr Øke arealtilskudd til grovfôr 0-250 dekar med 10 % 600 mill. kr Øke tilskuddene til dyr på utmarksbeite med 50 % 187 mill. kr Øke tilskuddene til avløsning ved ferie/fritid og sykdom med 5 % 58 mill. kr Øke tilskuddene til økologisk produksjon 1,3 mill. kr Kutt i fôrfrakttilskuddet til pelsdyroppdrett - 5,4 mill kr Endringer i tilskudd 851,4 mill. kr Totale økninger pris og tilskudd 1450,9

Rasmus Hansson